Categories
Code Education

มาทำ Code Kata กันด้วย Codewars

Screen Shot 2557-05-07 at 9.57.20 PM

Code Kata คำนิยามสำหรับมันจริงๆคืออะไรผมไม่รู้หรอก แต่มันคือการ ฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ในเรื่องเดิมๆแล้วค่อยๆใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไป เพื่อพัฒนาความสามารถและแนวคิดในการเขียน Code ของเราได้

ตัวผมเองเริ่มทำ Code Kata มาได้สักพักแล้วส่วนใหญ่กก็ทำตอนก่อนจะทำงาน หรือตอนเบื่อๆเซ็งๆคิดงานไม่ออก ก็นั่งทำเล่นๆ ทีนี้ผมเอาโจทย์มาจากไหนล่ะ ? ที่นี่เลยครับ

Categories
Code

[Codeforces] 208A Dubstep

ข้อนี้ก็ให้ตัดที่ไม่ใช่ “WUB” ออกมานะครับ

A. Dubstep

Vasya works as a DJ in the best Berland nightclub, and he often uses dubstep music in his performance. Recently, he has decided to take a couple of old songs and make dubstep remixes from them.

Let’s assume that a song consists of some number of words. To make the dubstep remix of this song, Vasya inserts a certain number of words “WUB” before the first word of the song (the number may be zero), after the last word (the number may be zero), and between words (at least one between any pair of neighbouring words), and then the boy glues together all the words, including “WUB”, in one string and plays the song at the club.

For example, a song with words “I AM X” can transform into a dubstep remix as “WUBWUBIWUBAMWUBWUBX” and cannot transform into “WUBWUBIAMWUBX”.

Recently, Petya has heard Vasya’s new dubstep track, but since he isn’t into modern music, he decided to find out what was the initial song that Vasya remixed. Help Petya restore the original song.

Categories
Code

[Codeforces] 208A Dubstep

ข้อนี้ก็ให้ตัดที่ไม่ใช่ “WUB” ออกมานะครับ

A. Dubstep

Vasya works as a DJ in the best Berland nightclub, and he often uses dubstep music in his performance. Recently, he has decided to take a couple of old songs and make dubstep remixes from them.

Let’s assume that a song consists of some number of words. To make the dubstep remix of this song, Vasya inserts a certain number of words “WUB” before the first word of the song (the number may be zero), after the last word (the number may be zero), and between words (at least one between any pair of neighbouring words), and then the boy glues together all the words, including “WUB”, in one string and plays the song at the club.

For example, a song with words “I AM X” can transform into a dubstep remix as “WUBWUBIWUBAMWUBWUBX” and cannot transform into “WUBWUBIAMWUBX”.

Recently, Petya has heard Vasya’s new dubstep track, but since he isn’t into modern music, he decided to find out what was the initial song that Vasya remixed. Help Petya restore the original song.

Categories
Code

[#Codeforces] I_love_%username%

ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปผมย้ายมาเขียนที่ Python 3 แล้วนะครับ

ข้อนี้ input list คะแนนเข้ามาให้หาว่า มีครั้งที่ได้คะแนนมากสุดหรือน้อยที่สุดกี่ครั้ง นับจากลำดับการ input

I_love_%username%

Vasya adores sport programming. He can’t write programs but he loves to watch the contests’ progress. Vasya even has a favorite coder and Vasya pays special attention to him.

One day Vasya decided to collect the results of all contests where his favorite coder participated and track the progress of his coolness. For each contest where this coder participated, he wrote out a single non-negative number — the number of points his favorite coder earned in the contest. Vasya wrote out the points for the contest in the order, in which the contests run (naturally, no two contests ran simultaneously).

Vasya considers a coder’s performance in a contest amazing in two situations: he can break either his best or his worst performance record. First, it is amazing if during the contest the coder earns strictly more points that he earned on each past contest. Second, it is amazing if during the contest the coder earns strictly less points that he earned on each past contest. A coder’s first contest isn’t considered amazing. Now he wants to count the number of amazing performances the coder had throughout his whole history of participating in contests. But the list of earned points turned out long and Vasya can’t code… That’s why he asks you to help him.

Categories
Code

RaspberryPi ลง Package จาก gem install ไม่ได้

วิธีการแก้ปัญหาลง package ของ ruby ด้วย gem ไม่ได้นะครับ..

ต้องใช้ amazon s3 bucket ครับ

ตอนลงก็ให้ใส่ว่า..
$ gem install rails –source http://production.cf.rubygems.org/

แต่ถ้าต้องการ Add source นี้เอาไว้เลย ก็ให้ใส่
$ gem sources -a http://production.cf.rubygems.org/

คราวหน้าก็สั่ง $ gem install rails

ขอบคุณ NAzT’s Blog สำหรับคำแนะนำครับ

Categories
Code

RaspberryPi ลง Package จาก gem install ไม่ได้

วิธีการแก้ปัญหาลง package ของ ruby ด้วย gem ไม่ได้นะครับ..

ต้องใช้ amazon s3 bucket ครับ

ตอนลงก็ให้ใส่ว่า..
$ gem install rails –source http://production.cf.rubygems.org/

แต่ถ้าต้องการ Add source นี้เอาไว้เลย ก็ให้ใส่
$ gem sources -a http://production.cf.rubygems.org/

คราวหน้าก็สั่ง $ gem install rails

ขอบคุณ NAzT’s Blog สำหรับคำแนะนำครับ

Categories
Code

[#codeforces] Chat room

ลองเปลี่ยนมาเขียน Ruby ดูบ้าง
ข้อนี้ให้โจทย์รับ string มาค่านึงแล้วให้หาว่าค่าที่รับมาเนี่ย มันต่อกันเป็นคำว่า hello มั้ยเมื่อตัดตัวซ้ำออกแล้ว เช่น (ahhhhhheeeeeellllloo == hello) แต่ (hlelo != hello)

Chat room

 

Categories
Code

[#codeforces] Present from Lena

ข้อนี้ก็ปรินท์ค่าออกไปตามโจทย์เลยครับ ห่าง code ไปหลายวันเขียนข้อนี้แล้ว code มันแปลกมากๆ เดี๋ยวเอาไว้ refactor ทีเดียวละกัน

Present from Lena

Categories
Code

[#codeforces] Amusing Joke

โจทย์ก็รับ string 3 ตัว โดยตัวที่ 1+2 เนี่ยต้องใช้ตัวที่ 3 เขียนได้จนครบพอดี (ตัวที่ 3 ไม่เหลือ)

  • สงสัยอยู่ว่าทำไมเช็ค count==len(z) อย่างเดียวไม่ได้มันรันไม่ผ่านเลย check เพิ่มอีกตัว

Amusing Joke

Categories
Code

[#Codeforces] Young Physicist

ข้อนี้ให้หาผลรวมในแถวเดียวกันว่าได้ 0 หรือป่าว

Young Physicist