Categories
About Me

Resolution 2016

นั่งย้อนดู New Year’s Resolution 2015 แล้วพบว่าทำเสร็จไป 8/9 อย่างถือว่าใช้ได้เลย

ขาดไปเรื่อยเดียวคือเรื่อง contribute opensource จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่ได้ทำสักที

ส่วน Resolution 2016 เอาเป็นด้านๆไปแล้วกัน

เป้าหมายด้านการงาน
ปีหน้าเป็นอีกปีที่น่าจะ challenge สุดๆสำหรับเราได้โอกาสมาเยอะมากจากหลายๆที่หลายๆคน พยายามจะเปิดตัวเองรับโอกาสนั้นให้ได้มากที่สุด โดยที่ยัง เล่น-ทำงาน-เรียน ไปพร้อมๆกันได้อยู่โดยไม่ให้เกรดตกสามจุด
เลิกรับงานที่มีประโยชน์ต่ำๆต่อตัวเอง

เป้าหมายด้านการท่องเที่ยว
ปีที่แล้วเที่ยวเยอะมาก หวังว่าปีนี้จะเยอะกว่าปีที่แล้ว

เป้าหมายด้านการเงิน
มีโปรเจคที่ทำอยู่ต่อจากปี 2015 หวังว่าจะลุยให้เต็มที่กับ 2016 อยากได้ยอด New High ทุกๆเดือน แล้วก็อยากทำให้มียอดเก็บเงินที่ไม่เอาออกมาใช้จริงๆแตะ 6 หลัก

เป้าหมายด้านการพัฒนาตัวเอง
อ่านให้เยอะขึ้นกว่าเดิม Kindle มีแล้วก็ใช้มันซะ ไม่ใช่เอาไว้อ่านแต่หนังสือการ์ตูน555

ปี 2016 คงเป็นปีที่จะต้องสนุกมากแน่ๆ

HAPPY NEW YEAR 2016 ครับทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *