ใช้ Django Generic Detailview โดยไม่มี pk และ slug

April 22, 2014

โดยปกติของการใช้ Generic Detailview ของ Django เนี่ยจะสามารถใช้ url dispatcher ได้เฉพาะ <pk> กับ <slug> โดยปกติเนี่ยแค่สองอันนี้มันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะ แต่ถ้าเกิด App ของเราซับซ้อนมากๆจนใช้แค่สองอันนี้ไม่พอ

เราก็ต้องจัดการ override method ที่มันไปดึง object ข้อมูลมาดังนี้

ที่นี้เวลาเราไปเรียกใน template เราก็จะเรียกผ่าน {{object}} ได้ตามปกติครับ

Share and Enjoy

Email
Print