Categories
Review

รีวิว Daifuku Story Cafe , Siam Square One ชั้น 5


DSCF1390

ไปเดินเล่นสยามกับเพื่อนแล้วหาร้านอะไรนั่งคุยกัน จะเข้า Starbuck เพื่อนก็ไม่กินกาแฟกัน เลยไปเจอร้านนี้ Daifuku Story Cafe ตั้งอยู่ที่ Siam Square One ชั้น 5 ข้างๆร้านมิยาบิไคเต็น

Categories
Review

รีวิว Daifuku Story Cafe , Siam Square One ชั้น 5


DSCF1390

ไปเดินเล่นสยามกับเพื่อนแล้วหาร้านอะไรนั่งคุยกัน จะเข้า Starbuck เพื่อนก็ไม่กินกาแฟกัน เลยไปเจอร้านนี้ Daifuku Story Cafe ตั้งอยู่ที่ Siam Square One ชั้น 5 ข้างๆร้านมิยาบิไคเต็น